Ungdomar och miljökänslor

main-site-test-2633
Event date 27.09.2022
Region Kansallinen
City Pargas
Event organiser Skärgårdshavets Unesco biosfärområde
Event category Kampanjat

Seminariet ordnas vid Skärgårdscentrum Korpoström, med möjlighet att delta via Zoom.

PROGRAM
Förekomsten av klimatoro bland finlandssvenska ungdomar, Erika Silventoinen, Biosfärområdet
Skärgårdshavet och klimatförändringen, Christoffer Boström, Åbo Akademi
Att bemöta ungdomars miljökänslor, Minerva Peijari, Tunne ry – Känsla rf
Paus
Konceptet ”Framtidsbyggarna”, Emilia Nordling, Åbolands naturskola
Ungdomar och miljökänslor, diskussion, Åbolands ungdomsförbund, Tove Salovaara
Kvällsbit och fritt umgänge

Arr: Skärgårdshavets Unesco biosfärområde, www.biosfar.fi, info@biosfar.fi

Anmäl dig senast 16.9.2022: www.biosfar.fi eller https://forms.gle/7K7XPmUnq1T6MBCp9

Back to top of page